Contact
    联系大家

99hg.com2018年7月招聘信息

发布时间:2018-07-17

皇冠现金网2018年7月普通员工招聘链接:
审计室高级主管|主管:
南方:https://www.job168.com/person/detail.jsp?preview=1&recruit_no=212647602
前程:https://jobs.51job.com/guangzhou-yxq/99025930.html?s=04
智联:http://jobs.zhaopin.com/120721164251889.htm
投资经理(粤澳合作发展基金):
南方:https://www.job168.com/person/detail.jsp?preview=1&recruit_no=216547002
前程:https://jobs.51job.com/guangzhou-yxq/101663092.html?s=04
智联:http://jobs.zhaopin.com/120721164251963.htm
外派财务总监(恒钜节能):
南方:https://www.job168.com/person/detail.jsp?preview=1&recruit_no=216545002
前程:https://jobs.51job.com/zhanjiang/101651366.html?s=04
智联:http://jobs.zhaopin.com/CC120721164J00099417405.htm
外派财务总监(恒健资金运营中心):
南方:https://www.job168.com/person/detail.jsp?preview=1&recruit_no=216546102
前程:https://jobs.51job.com/guangzhou-yxq/101652296.html?s=04
智联:http://jobs.zhaopin.com/CC120721164J00099390805.htm
高级经理/经理(恒健资金运营中心):
南方:https://www.job168.com/person/detail.jsp?preview=1&recruit_no=216546702
前程:https://jobs.51job.com/guangzhou-yxq/101652510.html?s=04
智联:http://jobs.zhaopin.com/CC120721164J00099383105.htm
高级主管(恒健资金运营中心):
南方:https://www.job168.com/person/detail.jsp?preview=1&recruit_no=216546902
前程:https://jobs.51job.com/guangzhou-yxq/101652729.html?s=04
智联:http://jobs.zhaopin.com/120721164251954.htm
投资总监/高级经理(恒健新兴产投基金):
南方:https://www.job168.com/person/detail.jsp?preview=1&recruit_no=216547302
前程:https://jobs.51job.com/guangzhou-yxq/101653219.html?s=04
智联:http://jobs.zhaopin.com/120721164251949.htm
投管部业务副经理(国发基金)
前程:https://jobs.51job.com/guangzhou-yxq/101651529.html?s=01&t=0
南方:https://www.job168.com/person/detail_216545202.html
智联:http://jobs.zhaopin.com/120721164251943.htm
投管部副部长(国发基金)
前程:https://jobs.51job.com/guangzhou-yxq/101651963.html?s=01&t=0
南方:https://www.job168.com/person/detail_216545802.html
智联:http://jobs.zhaopin.com/120721164251942.htm
XML 地图 | Sitemap 地图